Uta vom Taubenhof

Uta vom Taubenhof (VDH), genannt Fibi, geb. 2020,
Zwergpudel 32 cm